UWZGLĘDNIONE FAKTY

Ponadto uwzględnia się fakty w zakresie rozpadu systemu fleksyjnego, a w tym niemożność posługiwania się systemem czasowym czasowników oraz używanie cza­sowników w formie bezokolicznikowej, zastępowanie przypadków zależ­nych rzeczownika mianownikiem. Rejestruje się też tendencje do nadu­żywania stereotypów, co przejawia się w upraszczaniu struktur syntak­tycznych. Ilustracją lingwistycznego podejścia do agramatyzmów może bvć praca H. Tomaszewskiej-Volovici (1976). Interpretacja danych otrzyma­nych w eksperymencie zasadniczo sprowadza się do wyodrębnienia dwóch mechanizmów powstawania agramatyzmów: fonetycznego Jednakże, jak stwierdza sama autorka, wykonane badanie nie daje pełnej odpowiedzi na pytanie o istotę zaburzeń form gramatycznych. Wymienione badania agramatyzmu w afazji prowadzą do opisu błę­dów gramatycznych na poziomie paradygmatycznym i syntagmatycznyrn.

Jeśli technika jest dla Ciebie pasją, hobby, lub po prostu zdrowym zainteresowaniem to bardzo dobrze trafiłeś. Mam na imię Wioletta, a ten blog to bardzo duża część mojego życia. Chciałabym, aby i dla Ciebie był to zakątek, w którym będziesz mógł się odprężyć i poczytać o ciekawych dla Ciebie rzeczach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)