UŻYTECZNE W KOMUNIKACJI

W tamtych czasach jeszcze jednak nie wiedział, jak użyteczne w komunikacji mogą oka­zać się komputery, nikt więc nie mógł zlecać opracowania koncepcji sieci komputerowej. Istotne jest to, że w latach 60. w ARPA i RAND rozpo­częły się badania, dzięki którym stała się możliwa komuni­kacja między komputerami. Doprowadziły one do opraco­wania koncepcji tzw. pakietowej transmisji danych. Wyko­rzystywał ją opracowany pod koniec lat 70. tzw. protokół TCP/IP (Transmition Control Protocol/Internet Protocol), który umożliwia dziś funkcjonowanie Internetu. Zawsze gdy przez Internet łączymy się z odległym kompu­terem, by zobaczyć umieszczoną na nim stronę WWW, wy­syłamy do kogoś list elektroniczny lub kopiujemy program komputerowy czy zdjęcie, używamy protokołu TCP/IP.

Jeśli technika jest dla Ciebie pasją, hobby, lub po prostu zdrowym zainteresowaniem to bardzo dobrze trafiłeś. Mam na imię Wioletta, a ten blog to bardzo duża część mojego życia. Chciałabym, aby i dla Ciebie był to zakątek, w którym będziesz mógł się odprężyć i poczytać o ciekawych dla Ciebie rzeczach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)