W MATRYCY

Konstruktem tego etapu jest funk­cjonujący wieloaspektowy system różnych związków, schematycznie da­jący się przedstawić w postaci matrycy słowa. W matrycy korzeniami ulokowany jest szyk wyrazów (w postaci gnozji dystrybucji klasowej wyrazów w wypowiedzeniu), choć wartość jego manifestuje się dopiero w etapie linearyzacji. W matrycy zawarte są również paradygmatyczne wartości gramatyczne, które dadzą się przedstawić w postaci hierarch i: na czele stoi wartość klasowa, następnie bardziej szczegółowa wartość kategorialna, na końcu zaś wartość leksykalna syntaktycznie doniosła. Ważnym znamieniem tej koncepcji jest to, że przedstawione trzy rodzaje wartości gramatycznej są wartościami syntaktycznymi, na tej bowiem płaszczyźnie uzyskują swoją wartość.

Jeśli technika jest dla Ciebie pasją, hobby, lub po prostu zdrowym zainteresowaniem to bardzo dobrze trafiłeś. Mam na imię Wioletta, a ten blog to bardzo duża część mojego życia. Chciałabym, aby i dla Ciebie był to zakątek, w którym będziesz mógł się odprężyć i poczytać o ciekawych dla Ciebie rzeczach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)