W MIARĘ ROZWOJU

Rozwój doświadczenia ję­zykowego manifestującego się w mowie wzbogacony być powinien świa­domością ucznia o wielu sprawach. Należeć do nich powinny wiado­mości o historii języka polskiego, które pozwolą uczniowi spojrzeć na język ze stanowiska historyczno-kulturalnego, jako na wytwór dziejowej pracy pokoleń. W miarę rozwoju polskiego języka literackiego ustalały się normy językowe, rosła świadomość językowa społeczeństwa polskiego. Dojrze­wało też poczucie poprawności języka domagające się stałego ulepszania form językowych, stąd zainteresowanie gramatyką. Gramatyka w szkole nie musi być nudna. Jej zadaniem jako nauki o budowie języka jest nau­czyć należytego rozumienia jego logicznej struktury, rozszerzyć znajo­mość języka po to, żeby ułatwić i usprawnić posługiwanie się nim.

Jeśli technika jest dla Ciebie pasją, hobby, lub po prostu zdrowym zainteresowaniem to bardzo dobrze trafiłeś. Mam na imię Wioletta, a ten blog to bardzo duża część mojego życia. Chciałabym, aby i dla Ciebie był to zakątek, w którym będziesz mógł się odprężyć i poczytać o ciekawych dla Ciebie rzeczach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)