W NIEDOROZWOJU

Może to wynikać zarówno z niedoroz­woju całego mózgu w następstwie przebytego niedotlenienia we wczes­nym okresie życia płodowego, jak również zależeć od kształtowania się dominacji mózgowej u badanych dzieci; wrodzone zaburzenia mowy nie mają charakteru zaburzeń afatycz- nych, gdyż istotą ich jest brak rozwoju mowy datujący się od najwcześ­niejszego dzieciństwa. Autorka proponuje dla tego rodzaju zaburzeń określenia „wrodzony niedorozwój ekspresji słownej” — dla zaburzeń dotyczących jedynie wypowiadania słów, i „wrodzony niedorozwój re­cepcji i ekspresji słownej” — dla zaburzeń w rozumieniu i wypowiadaniu słów. Określenia powyższe odzwierciedlają zarówno charakter zaburzeń mowy (jej niedorozwój), jak i wskazują na fakt, że wystąpienie niedoroz­woju mowy jest następstwem wczesnego uszkodzenia mózgu, ma więc charakter wrodzony.

Jeśli technika jest dla Ciebie pasją, hobby, lub po prostu zdrowym zainteresowaniem to bardzo dobrze trafiłeś. Mam na imię Wioletta, a ten blog to bardzo duża część mojego życia. Chciałabym, aby i dla Ciebie był to zakątek, w którym będziesz mógł się odprężyć i poczytać o ciekawych dla Ciebie rzeczach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)