W OCZYWISTY SPOSÓB

Po trzecie, powinna ona w sposób na tyle oczywisty prowadzić do rozwoju sprawności mówienia, aby pomyślne rezultaty uzyskane w trakcie ćwiczeń były dla ucznia pragnącego osiągnąć tę sprawność czynnikiem motywującym. I wreszcie, po czwarte, technika taka powinna maksymalnie wykorzystywać pozytywny transfer ze stro- ny języka ojczystego oraz przeciwdziałać interferencji ze strony tecoż języka, co ma szczególnie doniosłe znaczenie w warunkach nauczania o  małej intensywności i bezustannego przy tym zanurzania ucznia w ję­zyku ojczystym. Naszym zdaniem techniką, która maksymalnie spełnia te wszystkie warunki, jest translacja i retranslacja ustna, przebiegająca zawsze de­finitywnie z języka ojczystego na język obcy.

Jeśli technika jest dla Ciebie pasją, hobby, lub po prostu zdrowym zainteresowaniem to bardzo dobrze trafiłeś. Mam na imię Wioletta, a ten blog to bardzo duża część mojego życia. Chciałabym, aby i dla Ciebie był to zakątek, w którym będziesz mógł się odprężyć i poczytać o ciekawych dla Ciebie rzeczach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)