W OKRESIE SZKOLNYM

W okre­sie szkolnym odbywa się też programowe nabywanie doświadczenia ję­zykowego w zakresie języka drugiego, obcego. Podobnie jak przy opano­wywaniu języka ojczystego i wiedzy o nim, problematyka pedagogiczna dotyczy zarówno procesu uczenia się, jak i nauczania języka obcego. „Kontrowersyjność poglądów i opinii na temat natury procesu opano­wywania języka obcego oraz wartości poszczególnych metod i technik nauczania wywołała wzrastające zainteresowanie empirycznymi bada­niami nad procesem uczenia się i nauczania języka obcego. Szczególną uwagę zwrócono przy tym na eksperymenty o charakterze psycholin- gwistycznym i dydaktycznym, mające na celu określenie przydatności programów, podręczników, pomocy audiowizualnych, a wreszcie szeroko rozumianych metod nauczania języka”. (H. Komorowska, 1976, s. 79).

Jeśli technika jest dla Ciebie pasją, hobby, lub po prostu zdrowym zainteresowaniem to bardzo dobrze trafiłeś. Mam na imię Wioletta, a ten blog to bardzo duża część mojego życia. Chciałabym, aby i dla Ciebie był to zakątek, w którym będziesz mógł się odprężyć i poczytać o ciekawych dla Ciebie rzeczach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)