W OPERACJACH LICZENIA

W operacjach liczenia zaburzona zostaje ich ukierunkowana celowo wybiórczość, co przejawia się w postaci niesta­łości realizacji zadania, w pojawiających się impulsywnie marginalnych związkach liczb, w skróceniu programu działania, w pojawieniu się iner­cyjnych stereotypów. Uszkodzenie systemów czołowych tylnych niesie ze sobą defekty li­czenia, występujące zwykle w syndromie perseweracji ruchowych i mow- nych, będących rezultatem zaburzenia dynamiki procesów nerwowych. Defekty te, obserwowane nierzadko łącznie z eferentną afazją motorycz- ną, również nie dotyczą podstawowej struktury liczenia.

Jeśli technika jest dla Ciebie pasją, hobby, lub po prostu zdrowym zainteresowaniem to bardzo dobrze trafiłeś. Mam na imię Wioletta, a ten blog to bardzo duża część mojego życia. Chciałabym, aby i dla Ciebie był to zakątek, w którym będziesz mógł się odprężyć i poczytać o ciekawych dla Ciebie rzeczach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)