W OPRACOWANYM MATERIALE

„Opuszczenia” polegające na pomijaniu przy wypowiadaniu wy­razu będącego nazwą pokazanego przedmiotu głosek lub zgłosek, które w wyrazie tym występują.Utrata stałości wzorca słuchowo-ruchowego nazwy jako całości wyrażająca się w długotrwałych poszukiwaniach prawidłowego brzmie­nia nazwy, w trakcie których chory wypowiada fragmenty nazwy bądź często całą nazwę, nie zawsze ją jednak rozpoznając.Zniekształcenia wzorca słuchowo-ruchowego nazwy przejawiają­ce się w wypowiadaniu przez chorego słów nie mających odpowiedni­ków w słowniku języka polskiego — „żargonofazja”.W materiale przez siebie opracowanym Maruszewski wyodrębnił trzy różne sytuacje:„1. Kiedy chory nie może znaleźć potrzebnej nazwy i jakby zastę­puje ją, aktualizując i werbalizując różne sensowne skojarzenia dotyczą­ce pokazanego przedmiotu — są to omówienia i »semantyczne« parafazje werbalne.

Jeśli technika jest dla Ciebie pasją, hobby, lub po prostu zdrowym zainteresowaniem to bardzo dobrze trafiłeś. Mam na imię Wioletta, a ten blog to bardzo duża część mojego życia. Chciałabym, aby i dla Ciebie był to zakątek, w którym będziesz mógł się odprężyć i poczytać o ciekawych dla Ciebie rzeczach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)