W SERII EKSPERYMENTÓW

W serii eksperymentów skierowanych na badanie logicz­nego toku myślenia ujawniono typowe dla schizofrenii „ześlizgi” (B. W. Zeigarnik, 1968). Wyniki zaś eksperymentów przeprowadzonych w celu badania ukierunkowania myślenia potwierdziły występowanie u schizo­freników „wieloplanowości myślenia”, „rozkojarzenia myślenia”, polega­jącego na zagubieniu właściwości ukierunkowania na treść, brak logicz­nego podmiotu oraz utraty funkcji mowy jako narzędzia myślenia i środ­ka komunikacji z otoczeniem (E. A. Wacznadze, 1971). To ostatnie jako defekt podstawowy wystąpiło przy badaniu kompetencji dialogowej, gdzie okazało się, że struktura gramatyczna wypowiedzi jest poprawna, przy jednoczesnym zaburzeniu w planie psychologicznym mowy, w pla­nie sensu (R. Wodak-Leodolter, 1978).

Jeśli technika jest dla Ciebie pasją, hobby, lub po prostu zdrowym zainteresowaniem to bardzo dobrze trafiłeś. Mam na imię Wioletta, a ten blog to bardzo duża część mojego życia. Chciałabym, aby i dla Ciebie był to zakątek, w którym będziesz mógł się odprężyć i poczytać o ciekawych dla Ciebie rzeczach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)