W ŚWIETLE KONCEPCJI

W świetle tej koncepcji etapu gramatycznej strukturalizacji wypo­wiedzi, przez agramatyzm autorki rozumieją zaburzenia któregokolwiek ogniwa strukturalizacji przejawiające się bądź w zaburzeniach grama­tycznej formy słów i obowiązujących w danym języku reguł ich wzajem­nych połączeń, bądź w zubożeniu składu i defektach struktury używa­nych konstrukcji gramatycznych. W aspekcie modelu psycholingwistycz- nego Leontjewa proces strukturalizacji gramatycznej na podstawie prze­prowadzonego eksperymentu uzyskał następujące wyjaśnienia: ogniwo znajdowania konstrukcji gramatycznej zaburzone było znacząco tylko w afazji motorycznej. Natomiast ogniwo drugie — przypisywanie słowu charakterystyk gramatycznych — zaburzone było znacząco we wszyst­kich rodzajach afazji.

Jeśli technika jest dla Ciebie pasją, hobby, lub po prostu zdrowym zainteresowaniem to bardzo dobrze trafiłeś. Mam na imię Wioletta, a ten blog to bardzo duża część mojego życia. Chciałabym, aby i dla Ciebie był to zakątek, w którym będziesz mógł się odprężyć i poczytać o ciekawych dla Ciebie rzeczach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)