W ZABURZENIACH ŚWIADOMOŚCI

Przejawiało się to w zaburzeniu świadomości gra­matycznej kategorii słowa, a także w zaburzeniu analizy morfologicznej struktury słowa. Ogniwo trzecie — wykonywanie obligatoryjności gra­matycznych — okazało się zaburzone we wszystkich formach afazji. Da­ne uzyskane z testu Ebbinghausa pokazały, że we wszystkich rodzajach afazji zaburzona jest syntaktyczna i semantyczna walencja słów w zda­niu. W  powyższym eksperymencie nie ustalono hierarchii w obrębie wy­mienionych ogniw, jak też tego, które ogniwo w programie jest ogniwem wyjściowym.Łatwo zauważyć, że przedstawione badania mające na celu rozwią­zanie problemu mechanizmu agramatyzmu nie tylko nie wyjaśniają go, ale charakteryzują się wieloma niekonsekwencjami metodologicznymi i bezradną ogólnikowością.

Jeśli technika jest dla Ciebie pasją, hobby, lub po prostu zdrowym zainteresowaniem to bardzo dobrze trafiłeś. Mam na imię Wioletta, a ten blog to bardzo duża część mojego życia. Chciałabym, aby i dla Ciebie był to zakątek, w którym będziesz mógł się odprężyć i poczytać o ciekawych dla Ciebie rzeczach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)