WADLIWA ARTYKULACJA

Wadliwa artykulacja powoduje, że słowa stają się całkowicie niezrozumiałe. Często końcówki słów są gorzej artykułowane niż sylaby początkowe; dziecko dość dobrze wymawia samogłoski, spół­głoski zaś zniekształca, przestawia, omija, zastępuje jedne drugimi. Przy próbie łączenia słów dziecko może wymawiać tylko ostatnią sylabę pierw­szego i pierwszą drugiego słowa. Często spotyka się używanie przez dziecko swoistego języka pełnego neologizmów. Jeżeli dziecko osiąga pe­wien stopień rozwoju mowy, to wówczas, gdy zaczyna układać zdania; mowa przybiera charakter stylu telegraficznego. U dzieci z afazją wrodzoną nie spotykano zaburzeń słuchu, jak rów­nież innych odchyleń w stanie neurologicznym poza zaburzeniami mo­wy.

Jeśli technika jest dla Ciebie pasją, hobby, lub po prostu zdrowym zainteresowaniem to bardzo dobrze trafiłeś. Mam na imię Wioletta, a ten blog to bardzo duża część mojego życia. Chciałabym, aby i dla Ciebie był to zakątek, w którym będziesz mógł się odprężyć i poczytać o ciekawych dla Ciebie rzeczach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)