WAŻNY POSTULAT

Niemniej ważny jest postulat pełniejszej realizacji w podręcznikach ćwiczeń składniowych, sugerowanych przez program. Nauczyciel, zwłaszcza z małym doświadczeniem pedagogicznym, nie zaw­sze potrafi bez pomocy podręcznika zrealizować te hasła. Często w prak- tyęe szkolnej ćwiczenia te są całkowicie pomijane (por. J. Nowicki, 1974). Wspomniana pragmatyka językowa powinna uwzględniać teorię kul­tury języka, rozpatrującą wszystkie zjawiska językowe w płaszczyźnie systemu norm językowych. Bez tego zadowalać się musimy izolowanymi treściami gramatycznymi oraz treściami innych poziomów nauki o ję­zyku. Należy zdawać sobie sprawę z tego, że system norm językowych, będąc rezultatem abstrakcji, daje określoną przestrzeń dla swego języ­kowego przetworzenia: narzuca on jedynie ogólne ograniczenia, odzwier­ciedlające zarówno istotę samego systemu językowego, jak i czynniki jpo- zasystemowe, określające dany system norm.

Jeśli technika jest dla Ciebie pasją, hobby, lub po prostu zdrowym zainteresowaniem to bardzo dobrze trafiłeś. Mam na imię Wioletta, a ten blog to bardzo duża część mojego życia. Chciałabym, aby i dla Ciebie był to zakątek, w którym będziesz mógł się odprężyć i poczytać o ciekawych dla Ciebie rzeczach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)