WŁASNOŚĆ FIRMY

Ta ostatnia jest własnością firmy nowego rodzaju – dostawcy usług telefonii interneto­wej (Internet Telephone Service Provider). Tak jak dostar­czyciele usług internetowych (Internet Service Providers) dają użytkownikom komputerów i modemów dostęp do Sieci za pośrednictwem lokalnych łącz telefonicznych, tak ITSF użytkownikom telefonów udostępniają połączenia wykorzy­stujące Internet. Problemem utrudniającym rozpowszechnianie się tech­nologii była gorsza jakość i mniejsza stabilność połączenia, a także zasięg – Internet był wprawdzie wszędzie, ale żeby połączenie doszło do skutku, po jego obu stronach muszą działać ITSP.Ponieważ technologia i infrastruktura Sieci poprawiały się, internetowa telefonia zaczęła w drugiej połowie lat 90. zdo­bywać coraz większe znaczenie, stając się poważnym pro­blemem rynkowym.

Jeśli technika jest dla Ciebie pasją, hobby, lub po prostu zdrowym zainteresowaniem to bardzo dobrze trafiłeś. Mam na imię Wioletta, a ten blog to bardzo duża część mojego życia. Chciałabym, aby i dla Ciebie był to zakątek, w którym będziesz mógł się odprężyć i poczytać o ciekawych dla Ciebie rzeczach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)