WNIKNIĘCIE W ZŁOŻONOŚĆ

Próbą wniknięcia w tę złożoność i zbadania funkcjonowania poszcze­gólnych ogniw są eksperymenty przeprowadzone przez L. S. Cwietkową i Z. M. Głozman (1978). Badania Rjabowej i Szterna dotknęły realności procesu strukturali- zacji wypowiedzi, natomiast usiłowania Cwietkowej i Głozman poszły w kierunku zbadania zawartości tego procesu. Hipotetyczną podstawę dał A. N. Leontjew (1969 s. 34) w postaci ogniw składających się na pro­ces strukturalizacji gramatycznej. Do eksperymentu wybrano trzy ogni­wa: znajdowanie konstrukcji gramatycznej, rozumiane jako zacho­wanie całego składu struktur składniowych; określenie miejsca elementu (wybranego według znaczenia słowa) w strukturze syntaktycznej i przypisaniu mu charakterystyk gramatycz­nych; zachowanie i wykonanie obligatoryjności nałożonych przez gra­matyczną formę słowa pierwszego”.

Jeśli technika jest dla Ciebie pasją, hobby, lub po prostu zdrowym zainteresowaniem to bardzo dobrze trafiłeś. Mam na imię Wioletta, a ten blog to bardzo duża część mojego życia. Chciałabym, aby i dla Ciebie był to zakątek, w którym będziesz mógł się odprężyć i poczytać o ciekawych dla Ciebie rzeczach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)