WSPÓŁISTNIENIE SYSTEMU

Współistnienie systemu języka i realnych aktów mowy odbywa się dzię­ki płaszczyźnie systemu norm, na której właśnie realizuje się skompliko­wana walka rozmaitych czynników i zjawisk określających w ostatecz­nym bilansie zarówno dynamikę systemu, jak i charakter różnorodności języka. Problem nauki o języku w szkole, jeśli nauka ta ma rzeczywiś­cie podnosić efektywność ludzkiego komunikowania się słownego, powi­nien być przedmiotem dyskusji nie tylko samych językoznawców, ale uwzględniać też udział specjalistów tych dyscyplin, które składają się na interdyscyplinarny obszar wiedzy o mowie. Szkolny obszar zainteresowań mową nie ogranicza się tylko do pro­blemów związanych z akwizycją języka pierwszego, rodzimego.

Jeśli technika jest dla Ciebie pasją, hobby, lub po prostu zdrowym zainteresowaniem to bardzo dobrze trafiłeś. Mam na imię Wioletta, a ten blog to bardzo duża część mojego życia. Chciałabym, aby i dla Ciebie był to zakątek, w którym będziesz mógł się odprężyć i poczytać o ciekawych dla Ciebie rzeczach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)