WYŁĄCZNIE TYPOLOGIA

Zajmują się wyłącznie typologią językoznawczą zaburzonych funkcji. Próbą połączenia obrazu lingwis­tycznego z mózgowiem są koncepcje neurolingwistyczne, wykorzystują­ce psycholingwistyczne teorie programowania wypowiedzi słownej za­równo w produkcji, jak i odbiorze (por. A. R. Łuria, 1975). W wyborze zaburzeń afatycznych, typu nominacja, agramatyzm, akalkulia, kierowaliśmy się ich złożonością jak również tym, że wokół nich narosła już spora ilość dyskusyjnej literatury, a problem nie we wszystkich aspektach został rozwiązany. Szczególną osobliwością zabu­rzeń jest to, że nie wiążą się wyłącznie z którymkolwiek typem afazji, mają charakter ogólnoafatyczny i z tych względów są dobrą ilustracją klinicznych problemów mowy. W przedstawieniu spornej problematyki pomocne okażą się odniesienia do koncepcji psycho- i neurolingwistycznych.

Jeśli technika jest dla Ciebie pasją, hobby, lub po prostu zdrowym zainteresowaniem to bardzo dobrze trafiłeś. Mam na imię Wioletta, a ten blog to bardzo duża część mojego życia. Chciałabym, aby i dla Ciebie był to zakątek, w którym będziesz mógł się odprężyć i poczytać o ciekawych dla Ciebie rzeczach!