WYRÓŻNIONE ZABURZENIA

Również i tu­taj udało się wyróżnić kilka rodzajów zaburzeń:Parafazje głoskowe polegające na tym, że w wypowiadanym wy­razie (będącym w zasadzie właściwą nazwą pokazanego przedmiotu) na­stępuje wymiana niektórych wchodzących w jego skład głosek na inne, normalnie w wyrazie tym nie występujące. Klasyfikacja rodzajów para- fazji głoskowych nie została w niniejszym opracowaniu wykonana, wy­maga to bowiem przeprowadzenia specjalnych badań. „Obrastania” polegające na wypowiadaniu w wyrazie będącym nazwą pokazanego przedmiotu takich głosek, które normalnie w wyrazie tym nie występują i nie są po prostu zamianą głoski właściwej w da­nym wyrazie na niewłaściwą.

Jeśli technika jest dla Ciebie pasją, hobby, lub po prostu zdrowym zainteresowaniem to bardzo dobrze trafiłeś. Mam na imię Wioletta, a ten blog to bardzo duża część mojego życia. Chciałabym, aby i dla Ciebie był to zakątek, w którym będziesz mógł się odprężyć i poczytać o ciekawych dla Ciebie rzeczach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)