WZGLĄD NA PODOBIEŃSTWO

Kiedy chory znaduje potrzebną nazwę, ale odtwarza ją ze znie­kształceniami, chociaż w zasadzie zachowuje przy tym jej strukturę — są to parafazje głoskowe, obrastania i opuszczenia:Kiedy chory próbuje znaleźć prawidłową nazwę, jednak odtwarza­jąc jej fragmenty łatwo gubi przy tym jej całościowy kształt, jakby ze­ślizguje się na inny i zniekształca całość — są to: utrata stałości słu­chowo-ruchowego wzorca nazwy jako całości, parafazje werbalne ze względu na podobieństwo słuchowo-ruchowe. Tu także można zaliczyć żargonofazję jako przejaw całkowitej utraty wzorca nazwy przy równo­czesnym zachowaniu nienaruszonej strony ruchowej mowy.Parafazje werbalne wynikające z perseweracji stanowią sytuację od­rębną, spowodowaną innymi przyczynami patofizjologicznymi” (M. Ma- ruszewski, 1966, s. 189/190).

Jeśli technika jest dla Ciebie pasją, hobby, lub po prostu zdrowym zainteresowaniem to bardzo dobrze trafiłeś. Mam na imię Wioletta, a ten blog to bardzo duża część mojego życia. Chciałabym, aby i dla Ciebie był to zakątek, w którym będziesz mógł się odprężyć i poczytać o ciekawych dla Ciebie rzeczach!