ZA POŚREDNICTWEM INTERNETU

Przywódcy państw, w których niespecjalnie dbano o swo­body obywatelskie, nie uważali globalnej Sieci za coś po­trzebnego światu. Dla wielu urzeczywistnienie istoty demo­kracji, jedyne prawdziwie wolne forum wymiany myśli, nie zyskiwało poparcia takich bojowników o sprawiedliwość jak Fidel Castro. „Ameryka zdominowała 70 procent Internetu. Tylu Afrykanów czy innych biedaków nie potrafi nawet czy­tać. Co im daje Internet?” – mówił przywódca Kuby na jubi­leuszowym szczycie Światowej Organizacji Handlu w Ge­newie w 1998 roku. Nie podobała mu się podjęta tu decyzja 0 wprowadzeniu rocznych wakacji podatkowych dla dóbr sprzedawanych za pośrednictwem Internetu.

Jeśli technika jest dla Ciebie pasją, hobby, lub po prostu zdrowym zainteresowaniem to bardzo dobrze trafiłeś. Mam na imię Wioletta, a ten blog to bardzo duża część mojego życia. Chciałabym, aby i dla Ciebie był to zakątek, w którym będziesz mógł się odprężyć i poczytać o ciekawych dla Ciebie rzeczach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)