ZABURZENIA AUTOKONTROLI

Zaburzenie autokontroli pro­wadzić może do zachwiania prawidłowej segmentyzacji w produkcji wy­razu przez nieutrwalenie w doświadczeniu aspektu statystycznego pra­widłowych procesów programowania. Prowadzi to do sytuacji, którą unaocznił eksperyment: dziecko z niedosłuchem ma większą informację o  strukturze prawidłowych związków semantycznych w matrycy słowa, niż jest to sygnalizowane w jego produkcji. Przypomina to sytuację afa­tyków z mową agramatyczną (por. E. B. Zurif, A. Caramazza, R. Meyer- son, 1972). Hipotezę tę potwierdzają reakcje dzieci z niedosłuchem pole­gające na samoczynnym poprawianiu się w stwierdzeniu agramatyzmu we własnej mowie.

Jeśli technika jest dla Ciebie pasją, hobby, lub po prostu zdrowym zainteresowaniem to bardzo dobrze trafiłeś. Mam na imię Wioletta, a ten blog to bardzo duża część mojego życia. Chciałabym, aby i dla Ciebie był to zakątek, w którym będziesz mógł się odprężyć i poczytać o ciekawych dla Ciebie rzeczach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)