ZABURZENIA NOMINACJI

Omówienie problemu zaburzeń nominacji zacznie­my od przeglądu zaburzeń dokonanego przez M. Maruszewskiego.Typ I — niemożność podania nazwy połączona niekiedy ze wskaza­niem (w formie słownej lub gestu) na rozpoznanie przedmiotu oraz ze sformułowaniami wyrażającymi stany emocjonalne badanego.Typ II — omówienia polegające na wypowiadaniu przez chorego za­miast nazwy przedmiotu licznych sformułowań dotyczących najczęściej czynności i funkcji związanych z przedmiotem, a także wskazujących na jego pochodzenie, lokalizację w czasie lub przestrzeni, na jego cechy lub osobiste wspomnienia badanego związane z danym przedmiotem. Typ III — parafazje werbalne polegające na wypowiedzeniu przez chorego zamiast nazwy właściwej nazwy innego przedmiotu.

Jeśli technika jest dla Ciebie pasją, hobby, lub po prostu zdrowym zainteresowaniem to bardzo dobrze trafiłeś. Mam na imię Wioletta, a ten blog to bardzo duża część mojego życia. Chciałabym, aby i dla Ciebie był to zakątek, w którym będziesz mógł się odprężyć i poczytać o ciekawych dla Ciebie rzeczach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)