ZABURZENIA ROZWOJU MOWY

Zaburzenia rozwoju mowy mogą być spowodowane czynnika­mi egzo- i endogennymi. Spośród tych ostatnich w grę wchodzić mogą wszystkie wymienione typy. Osobliwością wieku rozwojowego dla wy­kształcania się funkcji mownych jest złożoność czynników, które mogą prowadzić do zaburzeń mowy, stąd też i niemałe trudności diagnostycz­ne w określeniu rzeczywistych przyczyn i kwalifikacji stanu mowy. Przykładem trudności w diagnozowaniu jest określenie zaburzenia mowy jako afatycznego lub alalicznego. Wrodzone zaburzenia mowy, nazywa­ne też czasami urodzoną afazją rozwojową, są najrzadziej spotykanym rodzajem zaburzeń mowy u dzieci. Składają się na nie zaburzenia mowy polegające na opóźnieniu i nieprawidłowym jej rozwoju. Wyrażać się one mogą jedynie nieprawidłowym rozwojem ekspresji słownej, przy zachowanym rozumieniu mowy (afazja ekspresyjna), bądź jednoczesnym zaburzeniem rozumienia i wypowiadania słów (afazja recepcyjno-ekspre- syjna).

Jeśli technika jest dla Ciebie pasją, hobby, lub po prostu zdrowym zainteresowaniem to bardzo dobrze trafiłeś. Mam na imię Wioletta, a ten blog to bardzo duża część mojego życia. Chciałabym, aby i dla Ciebie był to zakątek, w którym będziesz mógł się odprężyć i poczytać o ciekawych dla Ciebie rzeczach!