ZACHOWANE SZKIELETY ZDAŃ

Zachowane są szkielety zdań (a brak podmiotu niezależnego, nie opartego o kontekst) i eliptyczne ciągi daisze. Główne wyrazy zastąpione są przez abstrakcyjną anaforę, rze­czowniki szczegółowe przez ogólne w rodzaju: machin, chose, Ding, Stiic- kle; tak samo czasowniki przez jakiś czasownik ogólny, np. ubeifaluen czy penorm. Szkielety zdań zbudowane są z wyrazów, które nie mogą odnosić się do kontekstu: spójników, zaimków itp. Występuje upośledze­nie zdolności nazywania przedmiotów. Niekiedy sam obraz przedmiotu jest tak dalece wystarczający, że danie mu nazwy jest dla chorego abso­lutnie zbędne i nawet za kimś nie może go powtórzyć.

Jeśli technika jest dla Ciebie pasją, hobby, lub po prostu zdrowym zainteresowaniem to bardzo dobrze trafiłeś. Mam na imię Wioletta, a ten blog to bardzo duża część mojego życia. Chciałabym, aby i dla Ciebie był to zakątek, w którym będziesz mógł się odprężyć i poczytać o ciekawych dla Ciebie rzeczach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)