ZACHOWANIE ANONIMOWOŚCI

Systemy obsługujące je pracują najczęściej na komputerze – serwerze, z którym cały czas połączeni są rozmawiający. Muszą oni używać programów współpracują­cych z tym działającym na serwerze, w języku informatyków nazywanych „klientami”. Od czasu wymiany informacji mię­dzy klientem a serwerem zależy, jaki jest rzeczywisty czas konwersacji. Identyfikatorami uczestniczących w pogawędkach osób są najczęściej wybrane przez nie pseudonimy. Pozwala to na zachowanie dużo większej anonimowości niż np. w Usene­cie. W związku z tym „chaty” są bardziej swobodne od dys­kusji w Usenecie, a często nawet frywolne. Biorąc w nich udział, można spotkać mężczyzn udających, że są kobietami (i odwrotnie). – Lubię mój zawód, choć niektóre z jego cech trudno znieść. Ale znalazłem anonimowość w pogawędkach w America Online – stwierdził na łamach „Yahoo Internet Life” w 1995 roku aktor Johnny Depp.

Jeśli technika jest dla Ciebie pasją, hobby, lub po prostu zdrowym zainteresowaniem to bardzo dobrze trafiłeś. Mam na imię Wioletta, a ten blog to bardzo duża część mojego życia. Chciałabym, aby i dla Ciebie był to zakątek, w którym będziesz mógł się odprężyć i poczytać o ciekawych dla Ciebie rzeczach!