ZAKŁÓCENIA W DZIEDZINIE PRZYLEGŁOŚCI

W zależności od tego, który rodzaj związków został za­kłócony, mamy dwa rodzaje afazji: afazję w dziedzinie podo­bieństwa, czyli selekcji, i afazję przyległości, czyli kom­binacji.Zakłócenia w dziedzinie przyległości wyglądają według Jakobsona następująco: Mały jest zasięg i rozmaitość zdań u takiego afatyka; wy­stępuje agramatyzm, szyk jest chaotyczny, związek zgody i rzędu nie są uwzględniane; brak spójników, przyimków, zaimków, rodzajników. Zo­staje podmiot główny. Styl jest telegraficzny, wypowiedzi jednowyrazo- we, jednozdaniowe w zaawansowanych wypadkach chorobowych. Wyra­zy nie łączą się w wyższe jednostki, fleksja ginie w wypadkach skraj­nych, derywacja ginie, ponieważ następuje zniesienie hierarchii jedno­stek językowych.

Jeśli technika jest dla Ciebie pasją, hobby, lub po prostu zdrowym zainteresowaniem to bardzo dobrze trafiłeś. Mam na imię Wioletta, a ten blog to bardzo duża część mojego życia. Chciałabym, aby i dla Ciebie był to zakątek, w którym będziesz mógł się odprężyć i poczytać o ciekawych dla Ciebie rzeczach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)