ZJAWISKA SKURCZOWE

U dzieci z jąkaniem nerwicopodobnym następuje patologia w organizacji tonicznej aktyw­ności mięśniowej w postaci aktywności arytmicznej. U dorosłych cho­rych tej grupy wymienione zjawiska są rzadziej obserwowane; Autorzy uważają, że u dzieci w wieku 5 – 7 lat wykształca się zapro­gramowana w konkretnych parametrach aferentnych mowa, mająca nad­zwyczaj złożoną organizację sensomotoryczną, z wielością hierarchicz­nych poziomów i wyższym centrum integrującym w korze mózgowia. Zjawiska skurczowe w komponencie ruchowej mowy ekspresyjnej (ją­kanie) powitają w wieku dziecięcym. Świadczy to o tym, że w okresie tworzenia się funkcjonalnej s .ruktury mowy jej związki wewnętrzne są wybiórczo nietrwałe w porównaniu z innymi systemami funkcjonalny– mi, które się już wykształciły funkcjonalnie i strukturalnie.

Jeśli technika jest dla Ciebie pasją, hobby, lub po prostu zdrowym zainteresowaniem to bardzo dobrze trafiłeś. Mam na imię Wioletta, a ten blog to bardzo duża część mojego życia. Chciałabym, aby i dla Ciebie był to zakątek, w którym będziesz mógł się odprężyć i poczytać o ciekawych dla Ciebie rzeczach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)