ZRĘBY INTERNETU

Instytucja badawcza RAND (na­zwa od słów Research and Development – ang. badania i roz­wój) dostała od Sił Powietrznych USA zadanie opracowania systemu komunikacji głosowej, który przetrwałby atak ato­mowy. Powstała koncepcja sieci pozbawionej centrali, czyli pojedynczego punktu, który mógłby być celem ataku. Zręby Internetu powstały dzięklbadaniom finansowanym przez należącą do Ministerstwa Obrony USA agencję ARPA (Advanced Research Projects Ageney). Dziś bardzo popu­larna jest teoria, że ARPA miała zbudować sieć komputero­wą, która działałaby nawet po zniszczeniu w ataku nuklear­nym części podłączonych do niej urządzeń.Internet w dużym stopniu spełnia dziś założenia koncep­cji przedstawionej przez RAND.

Jeśli technika jest dla Ciebie pasją, hobby, lub po prostu zdrowym zainteresowaniem to bardzo dobrze trafiłeś. Mam na imię Wioletta, a ten blog to bardzo duża część mojego życia. Chciałabym, aby i dla Ciebie był to zakątek, w którym będziesz mógł się odprężyć i poczytać o ciekawych dla Ciebie rzeczach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)